• LARIGAL

  FAO 600 grubu mısır çeşitlerimizdendir.

  Karadeniz, Trakya, Konya bölgelerinde ana ürün danelik ve tüm bölgelerde -özellikle GAP bölgesinde 2.ürün ekimlerine uygundur.

  Toprak seçiciliği yoktur.

  Danelik amaçlı ekimlerde yüksek verim potansiyeline sahip olup hasatta rutubetini hızlı kaybeder.

  Sıra arası 70 cm olan ekimlerde 18 cm sıra üzeri ekim mesafesi önerilir.

  Sağlam sap ve kök mukavemetie sahiptir.

  Etiketler

  LARIGAL